Privacybeleid

De bescherming van uw privacy is heel belangrijk voor Alfa-Zet Systems (ook vernoemt als "Alfa-Zet" of "wij" , "ons" , "onze"). Hiermee geven we aan hoe ons beleid is aangaande de verzameling, het gebruik en mededeling van informatie die we ontvangen wanneer u onze websites gebruikt of bezoekt, alsook bij het gebruik maken van onze producten of diensten (gezamenlijk ook vernoemt als "onze service(s)").

Dit privacy beleid is enkel van toepassing op de websites, diensten en toepassingen die onder onze service vallen. en is niet van toepassing op websites, diensten en toepassingen van derden, zelfs niet als deze toegankelijk zijn via onze services. Het door u doorlinken naar een website, dienst of toepassing van een derde is volledig op uw eigen risico en is onderhevig aan de algemene voorwaarden van de betreffende website, dienst of toepassing.

Voor wie is dit privacy beleid van toepassing?

Dit privacy beleid is voor iedereen die onze services gebruikt.

Sporadisch zijn bepaalde onderdelen gericht op specifieke groepen of gebruikers. Wanneer we dit doen, maken we gebruik van de volgende terminologie:
"Consument": iedereen die gebruik maakt van onze services. "Klant": iedereen die één of meerdere services heeft gekocht of hierop is geabonneerd.

Welke gegevens verzamelen we?

Sommige gegevens verzamelen we van alle gebruikers:

Als deel van onze diensten, gebruiken we verschillende technologieën zoals "sessiecookies" en "permanente cookies" (kleine databestanden die we verzenden naar uw computer), webbeacons (kleine afbeeldingsbestanden op webpagina's die informatie meedelen omtrent de bezoeker van de pagina naar de eigenaar van de beacon), loggegevens en website analysediensten van derden om informatie over gebruikers te verzamelen en te analyseren. Dit omvat zaken zoals de zoekvoorkeuren van gebruikers, opgeslagen zoekopdrachten, aspecten van hun gebruik van de services en hun locatie.

Alfa-Zet Systems gebruikt sessiecookies om u ingelogd te houden wanneer u gebruik maakt van onze services, om uw interactie met onze services beter te begrijpen en om het totale gebruik en informatie omtrent het webverkeer op onze services te monitoren. We gebruiken permanente cookies om u te herkennen iedere keer u terugkomt naar onze services. We maken bijvoorbeeld een permanente cookie die enkel basisinformatie over u omvat, zoals uw laatste zoekopdracht. We gebruiken deze permanente cookie om uw voorkeuren te onthouden en, indien u een account aanmaakt, om uw gebruikerservaring coherent te maken nadat u zich registreert.

Onze servers slaan automatisch gegevens op ("Loggegevens") die door uw gebruik van de services worden gegenereerd. Loggegevens kunnen informatie zoals uw IP-adres, browser type, besturingssysteem, betreffende webpagina, bezochte webpagina's, locatie, uw mobiele operator, uw computer type of uw mobiele telefoontype, zoektermen en cookie-informatie bevatten.

We ontvangen loggegevens wanneer u onze services gebruikt, bijvoorbeeld, wanneer u onze websites bezoekt, u zich inschrijft op onze services of u gebruik maakt van onze e-mailmeldingen. De meeste internetbrowsers aanvaarden automatisch cookies, maar u kan uw instellingen veranderen of hulpmiddelen van derden gebruiken om cookies te weigeren of om u te vragen de cookies te aanvaarden voordat u de website bezoekt. U kan ook uw browserinstellingen of andere hulpmiddelen gebruiken om reeds opgeslagen cookies te verwijderen. Wij informeren u dat sommige onderdelen van onze services mogelijks voor u niet zullen werken indien u cookies uitschakelt.

Toestemming:

Indien u ons contacteert via één van onze websites, vragen we u om persoonlijke identificeerbare gegevens zoals uw naam, uw e-mailadres of uw werkadres en telefoonnummer ("Persoonlijke gegevens"). Het verstrekken van persoonlijke gegevens betekent dat u akkoord gaat met en ermee instemt dat wij uw persoonlijke gegevens mogen verzamelen, gebruiken en meedelen involgens dit privacy beleid. Toestemming kan uitdrukkelijk worden gegeven, door het ondertekenen van een document, door elektronisch of mondeling akkoord te gaan, of impliciet door vrijwillig persoonlijke gegevens mee te delen. Bepaalde services kunnen enkel worden aangeboden indien u ons persoonlijke gegevens verschaft, en indien u ervoor kiest om ons niet deze persoonlijke gegevens te verschaffen, kunnen wij u onze diensten niet aanbieden.

Gegevens die we verzamelen van gebruikers met een Alfa-Zet account:

Sommige van onze services vereisen dat u zich registreert en een account bij ons aanmaakt. Indien u een account aanmaakt, zullen wij u vragen om ons bepaalde persoonlijke gegevens te verschaffen.

Gegevens die we verzamelen van klanten:

Indien u een klant wordt, zullen we u om bepaalde gegevens vragen zodat we uw account kunnen aanmaken. We vragen alle klanten die een account aanmaken, om hun naam, hun werkgever (indien van toepassing), een telefoonnummer en hun e-mailadres. We zullen ook financiële gegevens verzamelen zoals kredietkaartgegevens en het facturatieadres van klanten zodat we kunnen factureren. Indien u een klant bent, kan een Alfa-Zet Systems medewerker u bellen om uw gegevens te bevestigen.

Extra informatie over U die we verkrijgen van derden:

We kunnen soms persoonlijke gegevens van u verkrijgen van derden (bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Google) en deze gebruiken om onze services te heroriënteren of om een meer op maat gemaakte ervaring met onze services te verlenen.

Locatiegegevens:

Indien u gegevens omtrent uw locatie verschaft tijdens het registratieproces of op enig ander ogenblik via uw accountinstellingen, zullen we deze gegevens opslaan en verbinden met uw account. In sommige gevallen kunnen we gegevens omtrent uw locatie verzamelen en opslaan, bijvoorbeeld door het omzetten van uw IP-adres in een ruwe geolocatie. Indien u mobiele diensten gebruikt, kunnen we locatiegegevens rechtstreeks en automatisch van uw mobiele telefoon verzamelen indien uw mobiele telefoon het toestaat. In sommige gevallen zult u ervoor moeten kiezen indien u gegevens omtrent uw locatie wenst te delen met ons. Bovendien zou het kunnen dat uw mobiele telefoon u een keuze geeft omtrent hoe en óf u gegevens omtrent uw locatie met ons deelt.

Waarom we gegevens van U verzamelen?

Alfa-Zet Systems verschaft een waaier aan producten en diensten. We gebruiken informatie die we verzamelen via onze services om:

 • uw vragen en verzoeken om aanvullende gegevens te beantwoorden;
 • u offertes te verschaffen die u specifiek hebt verzocht of u mededelingen te verschaffen waarvan u hebt aangegeven dat u ze wenst te ontvangen (bijvoorbeeld e-nieuwsbrieven, herinneringen aan de vervaldatum van uw abonnement);
 • onze services te verschaffen en verbeteren voor u;
 • onze klantenrelatie met u te beheren en u klantenondersteuning te bieden;
 • aan ons verrichte betalingen te verwerken;
 • uw gebruik van of interesse in onze services en de producten en diensten van anderen te onderzoeken en analyseren;
 • u te helpen de meest relevante informatie te vinden voor uw situatie door onze services aan te passen om uw ervaring te optimaliseren;
 • de doeltreffendheid van onze services te analyseren;
 • met u te communiceren via e-mail, telefoon, mobiele telefoon, berichten (SMS), postdiensten, sociale media en websites en u te updaten over Alfa-Zet Systems gerelateerd nieuws en informatie of om u te vertellen over producten of diensten die u mogelijks zouden interesseren, indien u ons toelating geeft dit te doen;
 • na te gaan of u in aanmerking komt voor en prijzen te leveren in verband met promoties, wedstrijden en tombola's;
 • de op het moment van verzameling beschreven functies uit te oefenen.

Hoe we uw gegevens delen

Persoonlijke gegevens:

We kunnen externe dienstverleners inschakelen om onze services te beheren, uit te voeren en/of te verbeteren. Deze externe dienstverleners hebben toegang tot de persoonlijke gegevens van consumenten, enkel en alleen om hun diensten voor ons uit te voeren. Met uitzondering van dit gegeven, zullen we uw persoonlijke gegevens enkel delen op uw aangeven en in overeenstemming met dit privacy beleid.

Niet-persoonlijk identificeerbare informatie:

Om onze services naar behoren te kunnen uitvoeren en te verbeteren, kunnen we de niet-persoonlijk identificeerbare informatie die we verzamelen, waaronder cookiegegevens en loggegevens, gebruiken en delen met onze dienstverleners en onze analytics partners. We behouden het recht om, naar onze redelijke discretie, gebruik te maken van alle informatie, in welke vorm dan ook, over meerdere personen waar de identiteit van deze personen niet bekend is en ook niet kan worden afgeleid.

Delen via sociale netwerken:

Indien u gebruik maakt van een functie opgenomen in onze services die delen via een sociaal netwerk mogelijk maakt bijvoorbeeld delen op facebook, zal de door u gedeelde informatie worden verwerkt door de site of dienst van een derde. De verzameling en gebruik van gegevens, inclusief Persoonlijke gegevens verzameld op dergelijke site of netwerk, wordt beheerst door het privacy beleid van deze derde en niet door het onze.

Door de gebruiker gegenereerde inhoud (GGI):

Sommige delen van onze services staan consumenten toe om GGI op te sturen en te bekijken. GGI omvat zaken zoals het posten van een vraag, een antwoord of een blogpost. Indien u GGI post, zullen andere consumenten bepaalde gegevens over u kunnen zien, zoals uw gebruikersnaam of uw handle. U dient zich ervan bewust te zijn dat alle persoonlijke gegevens die u plaatst in door u verschafte GGI door andere consumenten kunnen worden gelezen, verzameld, verdeeld of gebruikt en door derden kunnen worden gebruikt om u ongevraagde berichten te sturen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de persoonlijke gegevens die u kiest op te plaatsen als GGI via onze services.

Onszelf en onze consumenten beschermen:

We kunnen persoonlijke gegevens meedelen indien we vinden dat dit nodig is om:
 • in overeenstemming te zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving of aan informatieaanvragen van wettelijke instanties te voldoen;
 • ons beleid en onze richtlijnen af te dwingen of toe te passen;
 • verschuldigde betalingen aan te rekenen, te factureren en in te vorderen;
 • onze rechten of eigendom te beschermen;
 • de veiligheid van onze consumenten te beschermen;
 • fraude, technische of beveiligingsproblemen aan te pakken;
 • activiteiten die we onwettig of onethisch beschouwen te voorkomen of te stoppen;
 • of indien we redelijkerwijze geloven dat een noodgeval dat een onmiddellijk doodsgevaar, de dood of ernstige fysieke verwondingen aan een persoon, de mededeling van communicaties vereist of onverwijld de mededeling van documenten rechtvaardigt.

Diverse

Uitschrijven uit mededelingen:

U kan zich op ieder moment uitschrijven van mededelingen die niet gerelateerd zijn aan de services van Alfa-Zet Systems via uw accountinstellingen of via de instructies in de mededeling. U kan ons ook contacteren op info@alfa-zet.be.

Toegang tot, wijzigen van en wissen van persoonlijke gegevens:

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens op ieder moment te bekijken en om ze te wijzigen of te wissen. Wij zullen de nodige stappen nemen om uw gegevens zo snel als praktisch mogelijk te wissen, maar van sommige gegevens kunnen gearchiveerde/backup kopieën voor onze administratie of anderszins zoals vereist door de wet blijven behouden. Indien u uw persoonlijke gegevens wenst te bekijken, verifiëren en/of wijzigen, gelieve ons een schriftelijke kennisgeving in die zin te sturen naar het emailadres aangegeven op het einde van dit privacy beleid.

Data Locatie:

Uw gegevens kunnen opgeslagen worden op servers gesitueerd in een land dat niet uw woonplaats is. Persoonlijke gegevens zijn altijd onderhevig aan de lokale wetten van het rechtsgebied waar ze worden verzameld, gebruikt, medegedeeld en/of opgeslagen, en zijn toegankelijk voor de bevoegde overheidsauthoriteiten en de bevoegde politiediensten in die rechtsgebieden.

Kinderen:

Onze services zijn niet gericht aan kinderen onder 13 jaar en we verzamelen of bewaren niet bewust persoonlijke gegevens van personen die jonger zijn dan 13 jaar. Indien we te weten komen dat we persoonlijke gegevens van een kind onder 13 jaar hebben verzameld, zullen we de nodige stappen nemen om deze gegevens zo snel mogelijk te verwijderen uit onze bestanden.

Websites van derden:

De services van Alfa-Zet Systems kunnen links naar andere websites en diensten bevatten. Alle gegevens die u verschaft op of aan een website of dienst van een derde, worden rechtstreeks aan de eigenaar van de desbetreffende website of dienst verschaft en zijn onderhevig aan het privacy beleid van die derde. Ons privacy beleid is niet van toepassing op die websites of diensten, en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy of beveiligingspraktijken en het beleid van die websites of diensten. Om uw gegevens te beschermen raden wij u aan zorgvuldig het privacy beleid van andere websites of diensten die u gebruikt, na te lezen.

Verkoop/Fusie:

Gegevens met betrekking tot onze consumenten zijn een bedrijfsmiddel van Alfa-Zet Systems. Bijgevolg kunnen gegevens over onze consumenten, met inbegrip van persoonlijke gegevens, worden medegedeeld in het kader van een fusie of acquisitie in verband met Alfa-Zet Systems, de oprichting van een aparte onderneming om sommige of alle van onze services te verschaffen, de verkoop of inpandgeving van activa van Alfa-Zet Systems, zowel in het geval van insolventie, van faillissement als van vereffening.

Veiligheid:

Uw persoonlijke gegevens worden behandeld als persoonlijke, vertrouwelijke informatie door Alfa-Zet Systems en we streven ernaar om persoonlijke gegevens die we beheren, ongeacht het format, te beschermen en te beveiligen op alle momenten. Wees u er echter van bewust dat geen enkele methode voor de overdracht van informatie via het internet of bewaring van gegevens volledig veilig is. Bijgevolg kunnen we niet in absolute termen garanderen dat de gegevens die u met ons deelt, zijn beschermd.

Wijzigingen aan het privacy beleid:

Dit privacy beleid kan te allen tijde worden gewijzigd om aanpassingen in ons informatiegebruik weer te geven. Indien we wezenlijke veranderingen aanbrengen aan ons privacy beleid, zullen we u verwittigen door het gewijzigd privacy beleid op deze site te plaatsen (met inbegrip van de datum van herziening). Door onze websites te blijven bezoeken of gebruiken, gaat u akkoord met het gewijzigde privacy beleid. Het is uw verantwoordelijkheid om het privacy beleid op regelmatige basis te raadplegen.