Bedankt voor uw bezoek aan www.alfa-zet.be. Lees aandachtig deze Privacy Policy. Deze policy regelt de privacyregels die op onze website gelden. Bij uw eerste bezoek zal u gevraagd worden te bevestigen dat u kennis genomen heeft van deze Privacy Policy en dat u de inhoud ervan aanvaardt. Uw bezoek impliceert de kennisname en de aanvaarding van deze Privacy Policy. Onze Privacy Policy is op elk ogenblik beschikbaar op onze website.

1. ALGEMEEN

Wij leven de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE VERZAMELD WORDEN

2.1. DE GEGEVENS DIE U MEEDEELT BIJ UW BESTELLING, REGISTRATIE OF BIJ HET VERSTUREN VAN EEN CONTACTFORMULIER

Uw naam en voornaam, uw contactgegevens (e-mail, telefoon, adres, eventueel bijkomend leveringsadres, kredietkaartgegevens) en het IP-adres van uw computer of netwerkverbinding.

2.2. DE GEGEVENS DIE AUTOMATISCH WORDEN VERZAMELD

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie artikel 8 voor onze cookie policy. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door ons en uitsluitend gedurende uw bezoek aan de website. Het gaat om:
- 1. het TCP/IP-adres;
- 2. het type en de versie van uw navigatiesysteem;
- 3. de laatst bezochte internet pagina;

2.3. DE PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR COMMERCIËLE PARTNERS

WORDEN MEEGEDEELD In deze hypothese garanderen onze commerciële partners ons dat zij uw toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens aan ons over te maken.

3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING3.1. ALGEMENE DOELEINDEN

We verzamelen uw persoonsgegevens om:
- Uw bestelling af te werken en onze klantenbestanden te beheren;
- Anonieme bezoekersstatistieken van onze website te verzamelen;
- Met het oog op direct marketing;
- De technische administratie van de Website te beheren;
- Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

3.2. DIRECT MARKETING EN MEDEDELING AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden. Ze worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij we hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming hebben gekregen (opt-in) bij uw aanmelding. Deze toestemming kan u op elk moment intrekken, zonder motivering en zonder kosten, per e-mail gericht aan info@alfa-zet.be

3.3. ERNSTIGE OVERTREDINGEN

Op verzoek kunnen gegevens van gebruikers van onze website bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan de politiediensten worden verstrekt.

4. DUUR VAN HET BIJHOUDEN VAN DE GEGEVENS

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor de duur die nodig is om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken, met een maximum van vijf jaar volgend op het laatste bezoek.

5. RECHT VAN TOEGANG EN VERBETERING

U heeft het recht om op elk moment gratis uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te wijzigen door middel van een e-mail of per brief. Voeg steeds een kopie van uw identiteitskaart bij, zodat we kunnen verifiëren dat het inderdaad om u gaat. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons mee te delen. Als u dat niet doet, kunnen we bepaalde diensten en bestellingen weigeren. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens die u ons verstrekt.

6. RECHT VAN VERZET

U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daarvoor ernstige en legitieme redenen hebt. In dat geval kan u ons per e-mail hiervoor contacteren. U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk is voor de opvolging en behandeling van uw bestelling.

7. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

We hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens te vermijden. We zijn in geen geval verantwoordelijk voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens. Het is bijgevolg belangrijk dat u de veiligheidsvoorschriften naleeft, onder andere door derden geen toegang te geven tot uw registratieadres. U bent als enige verantwoordelijk voor het elk bezoek aan onze website vanaf uw computer of IP-adres. Onze website kan links, hyperlinks of referenties bevatten naar andere sites die wij niet controleren en beheren en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites en ook niet voor de producten of diensten die erop vermeld worden. Lees dus aandachtig de privacy policy en de gebruiksvoorwaarden van elke site die u bezoekt.

8. COOKIES8.1. INFORMATIE OVER ONS GEBRUIK VAN COOKIES

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de website.

8.2. WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden. Tenzij u uw browserinstellingen heeft aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze Website bezoekt.

8.3. SOORTEN COOKIES

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.
- First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.
- Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).
- Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.
- Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina's van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.
- Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.
- Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

8.4. UW TOESTEMMING

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden wat kan via uw browserinstellingen. U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover. Als u op elk moment uw toestemming wilt intrekken, moet u uw cookies verwijderen d.m.v. uw browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan u volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

8.5. UW BROWSERINSTELLINGEN VERANDEREN

Wij wijzen u er op dat webbrowsers u toelaten om uw cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu opties of Voorkeuren van uw webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dient u de Help functie in uw webbrowser te consulteren voor meer details.
- Cookie instellingen in Internet Explorer
- Cookie instellingen in Firefox
- Cookie instellingen in Chrome
- Cookie instellingen in Safari

8.6. MEER INFORMATIE OVER COOKIES

INFORMATIE OVER COOKIES Nuttige informatie over cookies vindt u hier:

INTERNET ADVERTISING BUREAU De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy die u hier kan terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/.

Voor wie is dit privacy beleid van toepassing?

Dit privacy beleid is voor iedereen die onze services gebruikt.

Sporadisch zijn bepaalde onderdelen gericht op specifieke groepen of gebruikers. Wanneer we dit doen, maken we gebruik van de volgende terminologie:
"Consument": iedereen die gebruik maakt van onze services. "Klant": iedereen die één of meerdere services heeft gekocht of hierop is geabonneerd.

Welke gegevens verzamelen we?

Sommige gegevens verzamelen we van alle gebruikers:

Als deel van onze diensten, gebruiken we verschillende technologieën zoals "sessiecookies" en "permanente cookies" (kleine databestanden die we verzenden naar uw computer), webbeacons (kleine afbeeldingsbestanden op webpagina's die informatie meedelen omtrent de bezoeker van de pagina naar de eigenaar van de beacon), loggegevens en website analysediensten van derden om informatie over gebruikers te verzamelen en te analyseren. Dit omvat zaken zoals de zoekvoorkeuren van gebruikers, opgeslagen zoekopdrachten, aspecten van hun gebruik van de services en hun locatie.

Alfa-Zet Systems gebruikt sessiecookies om u ingelogd te houden wanneer u gebruik maakt van onze services, om uw interactie met onze services beter te begrijpen en om het totale gebruik en informatie omtrent het webverkeer op onze services te monitoren. We gebruiken permanente cookies om u te herkennen iedere keer u terugkomt naar onze services. We maken bijvoorbeeld een permanente cookie die enkel basisinformatie over u omvat, zoals uw laatste zoekopdracht. We gebruiken deze permanente cookie om uw voorkeuren te onthouden en, indien u een account aanmaakt, om uw gebruikerservaring coherent te maken nadat u zich registreert.

Onze servers slaan automatisch gegevens op ("Loggegevens") die door uw gebruik van de services worden gegenereerd. Loggegevens kunnen informatie zoals uw IP-adres, browser type, besturingssysteem, betreffende webpagina, bezochte webpagina's, locatie, uw mobiele operator, uw computer type of uw mobiele telefoontype, zoektermen en cookie-informatie bevatten.

We ontvangen loggegevens wanneer u onze services gebruikt, bijvoorbeeld, wanneer u onze websites bezoekt, u zich inschrijft op onze services of u gebruik maakt van onze e-mailmeldingen. De meeste internetbrowsers aanvaarden automatisch cookies, maar u kan uw instellingen veranderen of hulpmiddelen van derden gebruiken om cookies te weigeren of om u te vragen de cookies te aanvaarden voordat u de website bezoekt. U kan ook uw browserinstellingen of andere hulpmiddelen gebruiken om reeds opgeslagen cookies te verwijderen. Wij informeren u dat sommige onderdelen van onze services mogelijks voor u niet zullen werken indien u cookies uitschakelt.

Toestemming:

Indien u ons contacteert via één van onze websites, vragen we u om persoonlijke identificeerbare gegevens zoals uw naam, uw e-mailadres of uw werkadres en telefoonnummer ("Persoonlijke gegevens"). Het verstrekken van persoonlijke gegevens betekent dat u akkoord gaat met en ermee instemt dat wij uw persoonlijke gegevens mogen verzamelen, gebruiken en meedelen involgens dit privacy beleid. Toestemming kan uitdrukkelijk worden gegeven, door het ondertekenen van een document, door elektronisch of mondeling akkoord te gaan, of impliciet door vrijwillig persoonlijke gegevens mee te delen. Bepaalde services kunnen enkel worden aangeboden indien u ons persoonlijke gegevens verschaft, en indien u ervoor kiest om ons niet deze persoonlijke gegevens te verschaffen, kunnen wij u onze diensten niet aanbieden.

Gegevens die we verzamelen van gebruikers met een Alfa-Zet account:

Sommige van onze services vereisen dat u zich registreert en een account bij ons aanmaakt. Indien u een account aanmaakt, zullen wij u vragen om ons bepaalde persoonlijke gegevens te verschaffen.

Gegevens die we verzamelen van klanten:

Indien u een klant wordt, zullen we u om bepaalde gegevens vragen zodat we uw account kunnen aanmaken. We vragen alle klanten die een account aanmaken, om hun naam, hun werkgever (indien van toepassing), een telefoonnummer en hun e-mailadres. We zullen ook financiële gegevens verzamelen zoals kredietkaartgegevens en het facturatieadres van klanten zodat we kunnen factureren. Indien u een klant bent, kan een Alfa-Zet Systems medewerker u bellen om uw gegevens te bevestigen.

Extra informatie over U die we verkrijgen van derden:

We kunnen soms persoonlijke gegevens van u verkrijgen van derden (bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Google) en deze gebruiken om onze services te heroriënteren of om een meer op maat gemaakte ervaring met onze services te verlenen.

Locatiegegevens:

Indien u gegevens omtrent uw locatie verschaft tijdens het registratieproces of op enig ander ogenblik via uw accountinstellingen, zullen we deze gegevens opslaan en verbinden met uw account. In sommige gevallen kunnen we gegevens omtrent uw locatie verzamelen en opslaan, bijvoorbeeld door het omzetten van uw IP-adres in een ruwe geolocatie. Indien u mobiele diensten gebruikt, kunnen we locatiegegevens rechtstreeks en automatisch van uw mobiele telefoon verzamelen indien uw mobiele telefoon het toestaat. In sommige gevallen zult u ervoor moeten kiezen indien u gegevens omtrent uw locatie wenst te delen met ons. Bovendien zou het kunnen dat uw mobiele telefoon u een keuze geeft omtrent hoe en óf u gegevens omtrent uw locatie met ons deelt.

Waarom we gegevens van U verzamelen?

Alfa-Zet Systems verschaft een waaier aan producten en diensten. We gebruiken informatie die we verzamelen via onze services om:

 • uw vragen en verzoeken om aanvullende gegevens te beantwoorden;
 • u offertes te verschaffen die u specifiek hebt verzocht of u mededelingen te verschaffen waarvan u hebt aangegeven dat u ze wenst te ontvangen (bijvoorbeeld e-nieuwsbrieven, herinneringen aan de vervaldatum van uw abonnement);
 • onze services te verschaffen en verbeteren voor u;
 • onze klantenrelatie met u te beheren en u klantenondersteuning te bieden;
 • aan ons verrichte betalingen te verwerken;
 • uw gebruik van of interesse in onze services en de producten en diensten van anderen te onderzoeken en analyseren;
 • u te helpen de meest relevante informatie te vinden voor uw situatie door onze services aan te passen om uw ervaring te optimaliseren;
 • de doeltreffendheid van onze services te analyseren;
 • met u te communiceren via e-mail, telefoon, mobiele telefoon, berichten (SMS), postdiensten, sociale media en websites en u te updaten over Alfa-Zet Systems gerelateerd nieuws en informatie of om u te vertellen over producten of diensten die u mogelijks zouden interesseren, indien u ons toelating geeft dit te doen;
 • na te gaan of u in aanmerking komt voor en prijzen te leveren in verband met promoties, wedstrijden en tombola's;
 • de op het moment van verzameling beschreven functies uit te oefenen.

Hoe we uw gegevens delen

Persoonlijke gegevens:

We kunnen externe dienstverleners inschakelen om onze services te beheren, uit te voeren en/of te verbeteren. Deze externe dienstverleners hebben toegang tot de persoonlijke gegevens van consumenten, enkel en alleen om hun diensten voor ons uit te voeren. Met uitzondering van dit gegeven, zullen we uw persoonlijke gegevens enkel delen op uw aangeven en in overeenstemming met dit privacy beleid.

Niet-persoonlijk identificeerbare informatie:

Om onze services naar behoren te kunnen uitvoeren en te verbeteren, kunnen we de niet-persoonlijk identificeerbare informatie die we verzamelen, waaronder cookiegegevens en loggegevens, gebruiken en delen met onze dienstverleners en onze analytics partners. We behouden het recht om, naar onze redelijke discretie, gebruik te maken van alle informatie, in welke vorm dan ook, over meerdere personen waar de identiteit van deze personen niet bekend is en ook niet kan worden afgeleid.

Delen via sociale netwerken:

Indien u gebruik maakt van een functie opgenomen in onze services die delen via een sociaal netwerk mogelijk maakt bijvoorbeeld delen op facebook, zal de door u gedeelde informatie worden verwerkt door de site of dienst van een derde. De verzameling en gebruik van gegevens, inclusief Persoonlijke gegevens verzameld op dergelijke site of netwerk, wordt beheerst door het privacy beleid van deze derde en niet door het onze.

Door de gebruiker gegenereerde inhoud (GGI):

Sommige delen van onze services staan consumenten toe om GGI op te sturen en te bekijken. GGI omvat zaken zoals het posten van een vraag, een antwoord of een blogpost. Indien u GGI post, zullen andere consumenten bepaalde gegevens over u kunnen zien, zoals uw gebruikersnaam of uw handle. U dient zich ervan bewust te zijn dat alle persoonlijke gegevens die u plaatst in door u verschafte GGI door andere consumenten kunnen worden gelezen, verzameld, verdeeld of gebruikt en door derden kunnen worden gebruikt om u ongevraagde berichten te sturen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de persoonlijke gegevens die u kiest op te plaatsen als GGI via onze services.

Onszelf en onze consumenten beschermen:

We kunnen persoonlijke gegevens meedelen indien we vinden dat dit nodig is om:
 • in overeenstemming te zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving of aan informatieaanvragen van wettelijke instanties te voldoen;
 • ons beleid en onze richtlijnen af te dwingen of toe te passen;
 • verschuldigde betalingen aan te rekenen, te factureren en in te vorderen;
 • onze rechten of eigendom te beschermen;
 • de veiligheid van onze consumenten te beschermen;
 • fraude, technische of beveiligingsproblemen aan te pakken;
 • activiteiten die we onwettig of onethisch beschouwen te voorkomen of te stoppen;
 • of indien we redelijkerwijze geloven dat een noodgeval dat een onmiddellijk doodsgevaar, de dood of ernstige fysieke verwondingen aan een persoon, de mededeling van communicaties vereist of onverwijld de mededeling van documenten rechtvaardigt.

Diverse

Uitschrijven uit mededelingen:

U kan zich op ieder moment uitschrijven van mededelingen die niet gerelateerd zijn aan de services van Alfa-Zet Systems via uw accountinstellingen of via de instructies in de mededeling. U kan ons ook contacteren op info@alfa-zet.be.

Toegang tot, wijzigen van en wissen van persoonlijke gegevens:

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens op ieder moment te bekijken en om ze te wijzigen of te wissen. Wij zullen de nodige stappen nemen om uw gegevens zo snel als praktisch mogelijk te wissen, maar van sommige gegevens kunnen gearchiveerde/backup kopieën voor onze administratie of anderszins zoals vereist door de wet blijven behouden. Indien u uw persoonlijke gegevens wenst te bekijken, verifiëren en/of wijzigen, gelieve ons een schriftelijke kennisgeving in die zin te sturen naar het emailadres aangegeven op het einde van dit privacy beleid.

Data Locatie:

Uw gegevens kunnen opgeslagen worden op servers gesitueerd in een land dat niet uw woonplaats is. Persoonlijke gegevens zijn altijd onderhevig aan de lokale wetten van het rechtsgebied waar ze worden verzameld, gebruikt, medegedeeld en/of opgeslagen, en zijn toegankelijk voor de bevoegde overheidsauthoriteiten en de bevoegde politiediensten in die rechtsgebieden.

Kinderen:

Onze services zijn niet gericht aan kinderen onder 13 jaar en we verzamelen of bewaren niet bewust persoonlijke gegevens van personen die jonger zijn dan 13 jaar. Indien we te weten komen dat we persoonlijke gegevens van een kind onder 13 jaar hebben verzameld, zullen we de nodige stappen nemen om deze gegevens zo snel mogelijk te verwijderen uit onze bestanden.

Websites van derden:

De services van Alfa-Zet Systems kunnen links naar andere websites en diensten bevatten. Alle gegevens die u verschaft op of aan een website of dienst van een derde, worden rechtstreeks aan de eigenaar van de desbetreffende website of dienst verschaft en zijn onderhevig aan het privacy beleid van die derde. Ons privacy beleid is niet van toepassing op die websites of diensten, en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy of beveiligingspraktijken en het beleid van die websites of diensten. Om uw gegevens te beschermen raden wij u aan zorgvuldig het privacy beleid van andere websites of diensten die u gebruikt, na te lezen.

Verkoop/Fusie:

Gegevens met betrekking tot onze consumenten zijn een bedrijfsmiddel van Alfa-Zet Systems. Bijgevolg kunnen gegevens over onze consumenten, met inbegrip van persoonlijke gegevens, worden medegedeeld in het kader van een fusie of acquisitie in verband met Alfa-Zet Systems, de oprichting van een aparte onderneming om sommige of alle van onze services te verschaffen, de verkoop of inpandgeving van activa van Alfa-Zet Systems, zowel in het geval van insolventie, van faillissement als van vereffening.

Veiligheid:

Uw persoonlijke gegevens worden behandeld als persoonlijke, vertrouwelijke informatie door Alfa-Zet Systems en we streven ernaar om persoonlijke gegevens die we beheren, ongeacht het format, te beschermen en te beveiligen op alle momenten. Wees u er echter van bewust dat geen enkele methode voor de overdracht van informatie via het internet of bewaring van gegevens volledig veilig is. Bijgevolg kunnen we niet in absolute termen garanderen dat de gegevens die u met ons deelt, zijn beschermd.

Wijzigingen aan het privacy beleid:

Dit privacy beleid kan te allen tijde worden gewijzigd om aanpassingen in ons informatiegebruik weer te geven. Indien we wezenlijke veranderingen aanbrengen aan ons privacy beleid, zullen we u verwittigen door het gewijzigd privacy beleid op deze site te plaatsen (met inbegrip van de datum van herziening). Door onze websites te blijven bezoeken of gebruiken, gaat u akkoord met het gewijzigde privacy beleid. Het is uw verantwoordelijkheid om het privacy beleid op regelmatige basis te raadplegen.