Wie, waar en wanneer naar binnen mag

Het toegangscontrolesysteem van Alfa-Zet Systems herkent een persoon die in het bezit is van een geldig toegangsbewijs, bepaalt vervolgens of deze geautoriseerd is voor de betreffende locatie op het juiste tijdstip en verleent al dan niet toegang.

Toegangscontrole betekent ook continue beveiliging, vormt een belangrijke schakel in vrijwel elk veiligheidsplan en kan tevens worden gekoppeld aan uw alarmsysteem.

Wat biedt een elektronische toegangscontrole :

  • Bij verlies is het pasje eenvoudig uit het systeem te verwijderen en dus onbruikbaar te maken.
  • Registratie van aanwezigheid.
  • Overzicht van de aanwezigheid medewerkers/bezoekers.

Aanwezigheidsregistratie

Deze toepassing registreert de aanwezigheid van uw gebruikers.

U kan de aanwezigheid registreren bij het toekomen en vertrekken of tijdens de middag (aan de catering kassa) of via een registratiesoftware (online).

Als gebruiker kan u de aanwezigheidsregistratie koppelen aan de toegangscontrole voor een automatische registratie van de aanwezigheid.